• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا مردان بعد از رابطه جنسی می خوابند ولی زنان نه؟

چرا مردان بعد از رابطه جنسی می خوابند ولی زنان نه؟

در رابطه جنسی در بدن مردان هورمون های استرس زا ترشح می شوند و اگر در خاموشی رابطه جنسی داشته باشند…

چرا مردان بعد از رابطه جنسی می خوابند ولی زنان نه؟

(image) در رابطه جنسی در بدن مردان هورمون های استرس زا ترشح می شوند و اگر در خاموشی رابطه جنسی داشته باشند…

چرا مردان بعد از رابطه جنسی می خوابند ولی زنان نه؟

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...