• دسته‌بندی نشده
  • 0

چگونه در اینستاگرام خفن، پرلایک و محبوب باشیم؟

چگونه در اینستاگرام خفن، پرلایک و محبوب باشیم؟
خاقانی در شعری می گوید «خرد شاخی که شد درخت بزرگ در بزرگیش سرسری منگر.» همین شعر را تعمیم بدهید به اینستاگرام. جمله بعدی را با صدای جذاب بهرام رادان در تیزر فیلم بارکد بخوانید: «پشت هر آدمی یه داستانی هست و پشت هر داستانی هی آدم.

چگونه در اینستاگرام خفن، پرلایک و محبوب باشیم؟

خاقانی در شعری می گوید «خرد شاخی که شد درخت بزرگ در بزرگیش سرسری منگر.» همین شعر را تعمیم بدهید به اینستاگرام. جمله بعدی را با صدای جذاب بهرام رادان در تیزر فیلم بارکد بخوانید: «پشت هر آدمی یه داستانی هست و پشت هر داستانی هی آدم.
چگونه در اینستاگرام خفن، پرلایک و محبوب باشیم؟

wolrd press news

You may also enjoy...