• دسته‌بندی نشده
  • 0

چگونه رویای مجاهدین به سراب تبدیل شد

چگونه رویای مجاهدین به سراب تبدیل شد
امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که در زمان عملیات مرصاد، معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا بود، چندی قبل گفته است: «مرصاد مطالب زیادی دارد که متاسفانه به تحریف رفته است. البته وقتی ما تاریخ را برای بزرگی بزرگان می نویسیم، به طور طبیعی دچار لغزش می شویم و این یکی از دلایل سکوت بنده تاکنون بوده است .

چگونه رویای مجاهدین به سراب تبدیل شد

امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که در زمان عملیات مرصاد، معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا بود، چندی قبل گفته است: «مرصاد مطالب زیادی دارد که متاسفانه به تحریف رفته است. البته وقتی ما تاریخ را برای بزرگی بزرگان می نویسیم، به طور طبیعی دچار لغزش می شویم و این یکی از دلایل سکوت بنده تاکنون بوده است .
چگونه رویای مجاهدین به سراب تبدیل شد

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...