• دسته‌بندی نشده
  • 0

چیدن درد؛ هر وعده ٥٠ هزار تومان!

چیدن درد؛ هر وعده ٥٠ هزار تومان!
شهلا مانند بسیاری دیگر از زنان چایکار روزهای ابری را دوست دارد. روزهایی که آفتاب کمتر دست‌ها را می‌سوزاند. تا کودک بود در دامپروری پدرش در ماسال کار کرده و بعد هم که ازدواج کرد، شوهرش او را به روستای نرکه آورد و در مزرعه چای مشغول شد.

چیدن درد؛ هر وعده ٥٠ هزار تومان!

شهلا مانند بسیاری دیگر از زنان چایکار روزهای ابری را دوست دارد. روزهایی که آفتاب کمتر دست‌ها را می‌سوزاند. تا کودک بود در دامپروری پدرش در ماسال کار کرده و بعد هم که ازدواج کرد، شوهرش او را به روستای نرکه آورد و در مزرعه چای مشغول شد.
چیدن درد؛ هر وعده ٥٠ هزار تومان!

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...