• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارتون روز: قلیان باعث سرطان می شود!

کارتون روز: قلیان باعث سرطان می شود!

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تنباکوهای معطر تا 50 برابر حد…

کارتون روز: قلیان باعث سرطان می شود!

(image) رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تنباکوهای معطر تا 50 برابر حد…

کارتون روز: قلیان باعث سرطان می شود!

دانلود سرا

You may also enjoy...