• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارتون روز: ممنوعیت دستفروشی در مترو

کارتون روز: ممنوعیت دستفروشی در مترو

دستفروشی در مترو ممنوع است و روزنامه اعتماد به همین بهانه، کارتون زیر را منتشر کرده است.

کارتون روز: ممنوعیت دستفروشی در مترو

(image) دستفروشی در مترو ممنوع است و روزنامه اعتماد به همین بهانه، کارتون زیر را منتشر کرده است.

کارتون روز: ممنوعیت دستفروشی در مترو

لوکس بلاگ

You may also enjoy...