• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارتون روز: نشریه یالثارات 18+ شد !

کارتون روز: نشریه یالثارات 18+ شد !

به بهانه اهانت‌های هفته نامه بدون مجوز یا لثارات، علی میرایی در نیش خط این کارتون را منتشر کرد.

کارتون روز: نشریه یالثارات 18+ شد !

(image) به بهانه اهانت‌های هفته نامه بدون مجوز یا لثارات، علی میرایی در نیش خط این کارتون را منتشر کرد.

کارتون روز: نشریه یالثارات 18+ شد !

اخبار دنیای دیجیتال

You may also enjoy...