• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارتون روز: واکنش عباس کیارستمی به حکم پزشک معالجش!

کارتون روز: واکنش عباس کیارستمی به حکم پزشک معالجش!

سه ماه محرومیت از طبابت در محل ارتکاب جرم، حکم اولیه پزشک معالج کیارستمی است، که سوژه مهدی فرد در…

کارتون روز: واکنش عباس کیارستمی به حکم پزشک معالجش!

(image) سه ماه محرومیت از طبابت در محل ارتکاب جرم، حکم اولیه پزشک معالج کیارستمی است، که سوژه مهدی فرد در…

کارتون روز: واکنش عباس کیارستمی به حکم پزشک معالجش!

موسیقی

You may also enjoy...