• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارت سوخت حذف شد

کارت سوخت حذف شد

سخنگوی دولت گفت: موضوع حذف کارت سوخت بنزین در اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٥ بیان شده و رئیس جمهوری نیز…

کارت سوخت حذف شد

(image) سخنگوی دولت گفت: موضوع حذف کارت سوخت بنزین در اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٥ بیان شده و رئیس جمهوری نیز…

کارت سوخت حذف شد

اسکای نیوز

You may also enjoy...