• دسته‌بندی نشده
  • 0

کدام «بیمه تکمیلی» به درد من می خورد؟

کدام «بیمه تکمیلی» به درد من می خورد؟
بیمه های تکمیلی قیمت کمی ندارند اما به اعتقاد خیلی ها می ارزد که سالانه قید یک میلیون تومان پول را بزنیم و از خدمات درمانی چشمگیر آنها استفاده کنیم.

کدام «بیمه تکمیلی» به درد من می خورد؟

بیمه های تکمیلی قیمت کمی ندارند اما به اعتقاد خیلی ها می ارزد که سالانه قید یک میلیون تومان پول را بزنیم و از خدمات درمانی چشمگیر آنها استفاده کنیم.
کدام «بیمه تکمیلی» به درد من می خورد؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

گوشی موبایل

You may also enjoy...