• دسته‌بندی نشده
  • 0

کهولت سن راننده و فرسودگی اتوبوس دلیل بروز حادثه برای سربازان بود

کهولت سن راننده و فرسودگی اتوبوس دلیل بروز حادثه برای سربازان بود

شیراز- فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: طی تحقیقات به عمل آمده دلیل بروز حادثه…

کهولت سن راننده و فرسودگی اتوبوس دلیل بروز حادثه برای سربازان بود

(image) شیراز- فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: طی تحقیقات به عمل آمده دلیل بروز حادثه…

کهولت سن راننده و فرسودگی اتوبوس دلیل بروز حادثه برای سربازان بود

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...