• دسته‌بندی نشده
  • 0

کودتای ترکیه قطعاً نمایشی و جعلی بود!

کودتای ترکیه قطعاً نمایشی و جعلی بود!

رهبر جریان گولن با اشاره به روند میدانی کودتای اخیر ترکیه، آنرا کودتایی غیر واقعی تلقی کرد.

کودتای ترکیه قطعاً نمایشی و جعلی بود!

(image) رهبر جریان گولن با اشاره به روند میدانی کودتای اخیر ترکیه، آنرا کودتایی غیر واقعی تلقی کرد.

کودتای ترکیه قطعاً نمایشی و جعلی بود!

دانلود آهنگ آذری

You may also enjoy...