• دسته‌بندی نشده
  • 0

کودکان هوش را از پدر ارث می برند یا از مادر؟

کودکان هوش را از پدر ارث می برند یا از مادر؟

کودکان هوش خود را از مادرشان به ارث می‌برند. بر اساس گزارش ایندیپندنت، به گفته این دانشمندان پدر در…

کودکان هوش را از پدر ارث می برند یا از مادر؟

(image) کودکان هوش خود را از مادرشان به ارث می‌برند. بر اساس گزارش ایندیپندنت، به گفته این دانشمندان پدر در…

کودکان هوش را از پدر ارث می برند یا از مادر؟

لوکس بلاگ

You may also enjoy...