• دسته‌بندی نشده
  • 0

کیف تان را مدل ستاره ها به دست بگیرید

کیف تان را مدل ستاره ها به دست بگیرید
شاید عادت داشته باشید که همیشه کیف را روی دوش تان بیاندازید یا که بند آن را همیشه دور مچ تان بپیچید. در هر صورت، مدل های مختلفی وجود دارد که می توانید آنها را با توجه به تیپ خود به کار گیرید.

کیف تان را مدل ستاره ها به دست بگیرید

شاید عادت داشته باشید که همیشه کیف را روی دوش تان بیاندازید یا که بند آن را همیشه دور مچ تان بپیچید. در هر صورت، مدل های مختلفی وجود دارد که می توانید آنها را با توجه به تیپ خود به کار گیرید.
کیف تان را مدل ستاره ها به دست بگیرید

دانلود بیتالک

You may also enjoy...