• دسته‌بندی نشده
  • 0

کیف دستی های زنانه لیدی دیور 2016

کیف دستی های زنانه لیدی دیور 2016
در روز سوم ژوئن 2016، یک بوتیک جدید دیور در خیابان نیو باند لندن، فروشگاه جدید کریستین دیور افتتاح شد و به افتخار باز شدن این فروشگاه، کیف های دستی زنانه جدید دیور که با همکاری مارک کوئین، هنرمند ساکن لندن طراحی شده اند به نمایش گذاشته شدند.

کیف دستی های زنانه لیدی دیور 2016

در روز سوم ژوئن 2016، یک بوتیک جدید دیور در خیابان نیو باند لندن، فروشگاه جدید کریستین دیور افتتاح شد و به افتخار باز شدن این فروشگاه، کیف های دستی زنانه جدید دیور که با همکاری مارک کوئین، هنرمند ساکن لندن طراحی شده اند به نمایش گذاشته شدند.
کیف دستی های زنانه لیدی دیور 2016

دانلود فیلم خارجی

You may also enjoy...