• دسته‌بندی نشده
  • 0

گران قیمت ترین ورزش های لوکس در ایران

گران قیمت ترین ورزش های لوکس در ایران
در ایران ورزش های لوکس و گران قیمت به سرعت در حال گسترش است. در تهران کسانی هستند که سالانه 15 تا 20 میلیون تومان هزینه می کنند تا دقایقی بر فراز ابرها زادگاه شان را تماشا کنند یا تابستان در دریاچه فشافویه با جت اسکی های 120 میلیون تومانی شان به موج نوردی بپردازند.

گران قیمت ترین ورزش های لوکس در ایران

در ایران ورزش های لوکس و گران قیمت به سرعت در حال گسترش است. در تهران کسانی هستند که سالانه 15 تا 20 میلیون تومان هزینه می کنند تا دقایقی بر فراز ابرها زادگاه شان را تماشا کنند یا تابستان در دریاچه فشافویه با جت اسکی های 120 میلیون تومانی شان به موج نوردی بپردازند.
گران قیمت ترین ورزش های لوکس در ایران

دانلود سرا

You may also enjoy...