• دسته‌بندی نشده
  • 0

گرمای کم سابقه بوشهر, رفتگران را راهی بیمارستان کرد+ عکس

گرمای کم سابقه بوشهر, رفتگران را راهی بیمارستان کرد+ عکس

به علت گرمای کم سابقه در جنوب کشور، رفتگران شهرداری بوشهر گرما زده شده و کارشان به بیمارستان کشید.

گرمای کم سابقه بوشهر, رفتگران را راهی بیمارستان کرد+ عکس

(image) به علت گرمای کم سابقه در جنوب کشور، رفتگران شهرداری بوشهر گرما زده شده و کارشان به بیمارستان کشید.

گرمای کم سابقه بوشهر, رفتگران را راهی بیمارستان کرد+ عکس

عرفان دینی

You may also enjoy...