• دسته‌بندی نشده
  • 0

گزارشی از انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت تا اجرای حکم اسیدپاشی

گزارشی از انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت تا اجرای حکم اسیدپاشی

دادستان تهران گفت: تاکنون ۶۶۲ نفر از ۲۲۰ خانواده شهدا و ۱۱ نفر از مصدومین حادثه منا از عربستان…

گزارشی از انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت تا اجرای حکم اسیدپاشی

(image) دادستان تهران گفت: تاکنون ۶۶۲ نفر از ۲۲۰ خانواده شهدا و ۱۱ نفر از مصدومین حادثه منا از عربستان…

گزارشی از انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت تا اجرای حکم اسیدپاشی

اتوبیوگرافی

You may also enjoy...