• دسته‌بندی نشده
  • 0

یادی از خسرو شکیبایی به بهانه هشتمین سالگرد درگذشت وی

یادی از خسرو شکیبایی به بهانه هشتمین سالگرد درگذشت وی

خسرو شکیبایی بازیگر همیشه ماندگار کشورمان 8 سال پیش در 28 تیر 1387 درگذشت. نگاهی می کنیم به زندگی…

یادی از خسرو شکیبایی به بهانه هشتمین سالگرد درگذشت وی

(image) خسرو شکیبایی بازیگر همیشه ماندگار کشورمان 8 سال پیش در 28 تیر 1387 درگذشت. نگاهی می کنیم به زندگی…

یادی از خسرو شکیبایی به بهانه هشتمین سالگرد درگذشت وی

آهنگ جدید

You may also enjoy...