• دسته‌بندی نشده
  • 0

یکی از هنرمندان سینما درگذشت

یکی از هنرمندان سینما درگذشت

علیرضا قومی هنرمند کشورمان که در سینما فعالیت می کرد, بخاطر بیماری درگذشت.

یکی از هنرمندان سینما درگذشت

(image) علیرضا قومی هنرمند کشورمان که در سینما فعالیت می کرد, بخاطر بیماری درگذشت.

یکی از هنرمندان سینما درگذشت

You may also enjoy...