• دسته‌بندی نشده
  • 0

یک‌ چهارم غذای دنیا هدر می‌رود…

یک‌ چهارم غذای دنیا هدر می‌رود…
ارزش مواد غذایی که هر‌ساله هدر می‌رود بالغ بر یک هزار میلیارد دلار آمریکاست که ۶۸۰ میلیارد دلار از آن در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و بقیه در کشورهای در حال توسعه هدر می‌رود.

یک‌ چهارم غذای دنیا هدر می‌رود…

ارزش مواد غذایی که هر‌ساله هدر می‌رود بالغ بر یک هزار میلیارد دلار آمریکاست که ۶۸۰ میلیارد دلار از آن در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و بقیه در کشورهای در حال توسعه هدر می‌رود.
یک‌ چهارم غذای دنیا هدر می‌رود…

کانال تلگرام اکسین چنل

You may also enjoy...