• دسته‌بندی نشده
  • 0

۳ ماه کسر خدمت قلابی بازیکن مطرح فوتبال!

۳ ماه کسر خدمت قلابی بازیکن مطرح فوتبال!

بازیکنی که ۳ ماه کسری خدمت قلابی برای ستادکل نیروهای مسلح ارائه کرده بود، تخلفش محرز شد.

۳ ماه کسر خدمت قلابی بازیکن مطرح فوتبال!

(image) بازیکنی که ۳ ماه کسری خدمت قلابی برای ستادکل نیروهای مسلح ارائه کرده بود، تخلفش محرز شد.

۳ ماه کسر خدمت قلابی بازیکن مطرح فوتبال!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

You may also enjoy...