• دسته‌بندی نشده
  • 0

22 میلیارد تومان کالای قاچاق امحا شد

22 میلیارد تومان کالای قاچاق امحا شد

رئیس سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی با اشاره به انجام عملیات امحای ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق…

22 میلیارد تومان کالای قاچاق امحا شد

(image) رئیس سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی با اشاره به انجام عملیات امحای ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق…

22 میلیارد تومان کالای قاچاق امحا شد

موبایل دوستان

You may also enjoy...