• دسته‌بندی نشده
  • 0

برنامه تلفن همراه که زمان مناسب حمام کردن را هشدار می دهد!

برنامه تلفن همراه که زمان مناسب حمام کردن را هشدار می دهد!

یک نرم افزار برای تلفن همراه ارائه شده است که با بررسی وضعیت بدن, درمورد بوی بدن هشدار داده و زمان…

برنامه تلفن همراه که زمان مناسب حمام کردن را هشدار می دهد!

(image) یک نرم افزار برای تلفن همراه ارائه شده است که با بررسی وضعیت بدن, درمورد بوی بدن هشدار داده و زمان…

برنامه تلفن همراه که زمان مناسب حمام کردن را هشدار می دهد!

فروش بک لینک

روزنامه قانون

You may also enjoy...