• دسته‌بندی نشده
  • 0

به خاطر کشیدن مواد باید با خاله اش ازدواج می کردم!

به خاطر کشیدن مواد باید با خاله اش ازدواج می کردم!

پدرم دنبال رفیق بازی و عیاشی رفت و خودش را بدبخت و سرنوشت من ، مادرم و خواهرم را نیز تباه کرد.

به خاطر کشیدن مواد باید با خاله اش ازدواج می کردم!

(image) پدرم دنبال رفیق بازی و عیاشی رفت و خودش را بدبخت و سرنوشت من ، مادرم و خواهرم را نیز تباه کرد.

به خاطر کشیدن مواد باید با خاله اش ازدواج می کردم!

90ورزشی

You may also enjoy...