• دسته‌بندی نشده
  • 0

سازمان نظام پزشکی قصد ندارد نتایج پرونده کیارستمی را اعلام کند؟

سازمان نظام پزشکی قصد ندارد نتایج پرونده کیارستمی را اعلام کند؟

هیچ تعمدی در تاخیر در ارائه نتایج پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی از سوی سازمان نظام پزشکی وجود ندارد.…

سازمان نظام پزشکی قصد ندارد نتایج پرونده کیارستمی را اعلام کند؟

(image) هیچ تعمدی در تاخیر در ارائه نتایج پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی از سوی سازمان نظام پزشکی وجود ندارد.…

سازمان نظام پزشکی قصد ندارد نتایج پرونده کیارستمی را اعلام کند؟

دانلود فیلم جدید

You may also enjoy...