• دسته‌بندی نشده
  • 0

عذرخواهی به سبک شرکت هواپیمایی کیش ایر!!

عذرخواهی به سبک شرکت هواپیمایی کیش ایر!!

شرکت هواپیمایی کیش ایر با اشاره به این‌که به دلیل تحریم‌ها و نبود هواپیمای پشتیبان تاخیر ورود…

عذرخواهی به سبک شرکت هواپیمایی کیش ایر!!

(image) شرکت هواپیمایی کیش ایر با اشاره به این‌که به دلیل تحریم‌ها و نبود هواپیمای پشتیبان تاخیر ورود…

عذرخواهی به سبک شرکت هواپیمایی کیش ایر!!

عکس های جدید

You may also enjoy...