• دسته‌بندی نشده
  • 0

همیشه می توانید مغزتان را این گونه تقویت کنید

همیشه می توانید مغزتان را این گونه تقویت کنید
تا پیش از این دانشمندان بر این عقیده بودند که رشد مغز بعد از چند سال در انسان متوقف می شود. با این حال تحقیقات جدید نشان می دهند که در تمامی مراحل حیات فرد، مغز توانایی تشکیل شبکه های عصبی و ایجاد نورون ها را دارد.

همیشه می توانید مغزتان را این گونه تقویت کنید

تا پیش از این دانشمندان بر این عقیده بودند که رشد مغز بعد از چند سال در انسان متوقف می شود. با این حال تحقیقات جدید نشان می دهند که در تمامی مراحل حیات فرد، مغز توانایی تشکیل شبکه های عصبی و ایجاد نورون ها را دارد.
همیشه می توانید مغزتان را این گونه تقویت کنید

خرید بک لینک رنک 4

مد روز

You may also enjoy...