• دسته‌بندی نشده
  • 0

آزادی، حجاب و بی حجاب زنان در ترکیه

آزادی، حجاب و بی حجاب زنان در ترکیه
ترکیه کشوری است که با وجود داشتن دولت سکولار، عمدتا در زمره کشورهای اسلامی طبقه بندی می شود. این طبقه بندی البته نه به دلیل دولت و حکومت بلکه بیشتر به دلیل دین و فرهنگ قالب مردم پدید آمده است.

آزادی، حجاب و بی حجاب زنان در ترکیه

ترکیه کشوری است که با وجود داشتن دولت سکولار، عمدتا در زمره کشورهای اسلامی طبقه بندی می شود. این طبقه بندی البته نه به دلیل دولت و حکومت بلکه بیشتر به دلیل دین و فرهنگ قالب مردم پدید آمده است.
آزادی، حجاب و بی حجاب زنان در ترکیه

آپدیت نود 32 ماهانه

موزیک سرا

You may also enjoy...