• دسته‌بندی نشده
  • 0

آقایان در مصاحبه کاری چه بپوشند؟

آقایان در مصاحبه کاری چه بپوشند؟
ظاهر نقش بسیار مهمی در موفقیت شما دارد، به خصوص در مصاحبه های کاری. اولین باری که یک کارفرما می خواهد با یک جویای کار مصاحبه و ملاقات داشته باشد بسیار مهم است زیرا تصویر شما در ذهن کارفرما و نوع پوشش تان می تواند در جذب یا ردتان تاثیر بسزایی بگذارد.

آقایان در مصاحبه کاری چه بپوشند؟

ظاهر نقش بسیار مهمی در موفقیت شما دارد، به خصوص در مصاحبه های کاری. اولین باری که یک کارفرما می خواهد با یک جویای کار مصاحبه و ملاقات داشته باشد بسیار مهم است زیرا تصویر شما در ذهن کارفرما و نوع پوشش تان می تواند در جذب یا ردتان تاثیر بسزایی بگذارد.
آقایان در مصاحبه کاری چه بپوشند؟

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...