• دسته‌بندی نشده
  • 0

آقای حجتی! شما با تحصیلات عمران باید وزیر راه می‌شدید

آقای حجتی! شما با تحصیلات عمران باید وزیر راه می‌شدید

مهرداد لاهوتی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: چگونه یک مهندس عمران می‌تواند کشاورزی کشور را…

آقای حجتی! شما با تحصیلات عمران باید وزیر راه می‌شدید

(image) مهرداد لاهوتی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: چگونه یک مهندس عمران می‌تواند کشاورزی کشور را…

آقای حجتی! شما با تحصیلات عمران باید وزیر راه می‌شدید

دانلود ها پلاس

You may also enjoy...