• دسته‌بندی نشده
  • 0

آموزش‌ پیشگیری از آزارجنسی در مهدها و پیش‌دبستانی‌ها!

آموزش‌ پیشگیری از آزارجنسی در مهدها و پیش‌دبستانی‌ها!

باید کودکان ما نیز آنقدر آموزش دیده باشند که بدانند به گونه ای عمل کنند که در معرض تجاوز و تهدید…

آموزش‌ پیشگیری از آزارجنسی در مهدها و پیش‌دبستانی‌ها!

(image) باید کودکان ما نیز آنقدر آموزش دیده باشند که بدانند به گونه ای عمل کنند که در معرض تجاوز و تهدید…

آموزش‌ پیشگیری از آزارجنسی در مهدها و پیش‌دبستانی‌ها!

فروش بک لینک

موزیک جوان

You may also enjoy...