• دسته‌بندی نشده
  • 0

آنچه باید خانم ها از مکانیزم مغز آقایان بدانند

آنچه باید خانم ها از مکانیزم مغز آقایان بدانند
اکثر باورهای متداول در مورد مغز مردها براساس تحقیقات انجام گرفته روی مردهای سن 19 تا 22 سال است. کسانی که هنوز تحصیلات دانشگاهی شان را هم به پایان نرسانده اند و در این تحقیقات برای درآوردن خرج روزمره و دانشگاه شان شرکت می کنند.

آنچه باید خانم ها از مکانیزم مغز آقایان بدانند

اکثر باورهای متداول در مورد مغز مردها براساس تحقیقات انجام گرفته روی مردهای سن 19 تا 22 سال است. کسانی که هنوز تحصیلات دانشگاهی شان را هم به پایان نرسانده اند و در این تحقیقات برای درآوردن خرج روزمره و دانشگاه شان شرکت می کنند.
آنچه باید خانم ها از مکانیزم مغز آقایان بدانند

افق

You may also enjoy...