• دسته‌بندی نشده
  • 0

آوازخوانی هواداران فوتبال؛ روان‌شناسان چه می‌گویند؟

آوازخوانی هواداران فوتبال؛ روان‌شناسان چه می‌گویند؟
هواداران تیم‌های فوتبال وقتی قدم به ورزشگاه می‌گذارند به هیچ‌ موضوعی به جز پیروزی تیم‌شان فکر نمی‌کنند. آنها یکصدا با خواندن ترانه‌‌های ویژه بازیکنان را تشویق می‌کنند. اما این کار همیشه هم به پیروزی تیم خودی کمک نمی‌کند.

آوازخوانی هواداران فوتبال؛ روان‌شناسان چه می‌گویند؟

هواداران تیم‌های فوتبال وقتی قدم به ورزشگاه می‌گذارند به هیچ‌ موضوعی به جز پیروزی تیم‌شان فکر نمی‌کنند. آنها یکصدا با خواندن ترانه‌‌های ویژه بازیکنان را تشویق می‌کنند. اما این کار همیشه هم به پیروزی تیم خودی کمک نمی‌کند.
آوازخوانی هواداران فوتبال؛ روان‌شناسان چه می‌گویند؟

ورزش و زندگی

You may also enjoy...