• دسته‌بندی نشده
  • 0

آیا مبارزه با مواد مخدر در ایران شکست خورده است؟

آیا مبارزه با مواد مخدر در ایران شکست خورده است؟
بعد از جنگ، بزرگ‌ترین بحران در ایران، اعتیاد بوده است.» این عبارتی است که بارها آن را شنیده‌ایم و هر از چندگاهی برخی مقامات کشور برای هشدار دادن نسبت به معضل اعتیاد و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، آن را مطرح می‌کنند.

آیا مبارزه با مواد مخدر در ایران شکست خورده است؟

بعد از جنگ، بزرگ‌ترین بحران در ایران، اعتیاد بوده است.» این عبارتی است که بارها آن را شنیده‌ایم و هر از چندگاهی برخی مقامات کشور برای هشدار دادن نسبت به معضل اعتیاد و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، آن را مطرح می‌کنند.
آیا مبارزه با مواد مخدر در ایران شکست خورده است؟

دانلود سرا

You may also enjoy...