• دسته‌بندی نشده
  • 0

اختلاف معنادار در یک نظر سنجی عجیب

اختلاف معنادار در یک نظر سنجی عجیب

بر اساس یک نظرسنجی، نیمی از شهروندان اروپایی خواستار لغو تحریم‌های روسیه از ماه ژوئن امسال…

اختلاف معنادار در یک نظر سنجی عجیب

(image) بر اساس یک نظرسنجی، نیمی از شهروندان اروپایی خواستار لغو تحریم‌های روسیه از ماه ژوئن امسال…

اختلاف معنادار در یک نظر سنجی عجیب

wolrd press news

You may also enjoy...