• دسته‌بندی نشده
  • 0

از مساجد فلسطین به جای اذان ترانه پخش میشود!

از مساجد فلسطین به جای اذان ترانه پخش میشود!

این اختلال در تعدادی از مساجد منطقه غربی شهر نابلس و به طور مشخص در چهار یا پنج مسجد روی داد.

از مساجد فلسطین به جای اذان ترانه پخش میشود!

(image) این اختلال در تعدادی از مساجد منطقه غربی شهر نابلس و به طور مشخص در چهار یا پنج مسجد روی داد.

از مساجد فلسطین به جای اذان ترانه پخش میشود!

دانلود آهنگ آذری

You may also enjoy...