• دسته‌بندی نشده
  • 0

از وعده ایرباس جز «نمایش گشایش» چیزی گیر مردم نمی آید

از وعده ایرباس جز «نمایش گشایش» چیزی گیر مردم نمی آید

کارشناس مسائل سیاسی نوشت: مجوز گرفتن ایرباس از آمریکا يعني ملت خيالشان جمع باشد تا شب انتخابات جز…

از وعده ایرباس جز «نمایش گشایش» چیزی گیر مردم نمی آید

(image) کارشناس مسائل سیاسی نوشت: مجوز گرفتن ایرباس از آمریکا يعني ملت خيالشان جمع باشد تا شب انتخابات جز…

از وعده ایرباس جز «نمایش گشایش» چیزی گیر مردم نمی آید

دانلود سریال و آهنگ

You may also enjoy...