• دسته‌بندی نشده
  • 0

اسکوتر برقی؛ ولخرجی متظاهرانه یا نگاهی به آینده؟

اسکوتر برقی؛ ولخرجی متظاهرانه یا نگاهی به آینده؟
انگار آشفتگی خیابان‌هایمان کم بوده که این روزها افرادی سوار بر «اسکوتر برقی» هم به آن افزوده شده‌اند، تخته اسکیت‌های الکتریکی با نورهای رنگی، خودران‌هایی بدون دسته که صدها پوند قیمت دارند.

اسکوتر برقی؛ ولخرجی متظاهرانه یا نگاهی به آینده؟

انگار آشفتگی خیابان‌هایمان کم بوده که این روزها افرادی سوار بر «اسکوتر برقی» هم به آن افزوده شده‌اند، تخته اسکیت‌های الکتریکی با نورهای رنگی، خودران‌هایی بدون دسته که صدها پوند قیمت دارند.
اسکوتر برقی؛ ولخرجی متظاهرانه یا نگاهی به آینده؟

دانلود shareit

You may also enjoy...