• دسته‌بندی نشده
  • 0

اشغال ایران در 72 ساعت، خجالت آور بود

اشغال ایران در 72 ساعت، خجالت آور بود
داود هرمیداس باوند با وجود گذشت 75 سال از اشغال ایران توسط متفقین با لحنی توأم با افسوس و عصبانیت یاد می کند و با تاکید بر «بی کفایتی ارتش وقت» به پرسش های ما در خصوص نحوه اشغال ایران توسط متفقین و سهم اهمال رضاشاه و همکارانش در به وجود آمدن چنین اتفاقی، پاسخ می گوید.

اشغال ایران در 72 ساعت، خجالت آور بود

داود هرمیداس باوند با وجود گذشت 75 سال از اشغال ایران توسط متفقین با لحنی توأم با افسوس و عصبانیت یاد می کند و با تاکید بر «بی کفایتی ارتش وقت» به پرسش های ما در خصوص نحوه اشغال ایران توسط متفقین و سهم اهمال رضاشاه و همکارانش در به وجود آمدن چنین اتفاقی، پاسخ می گوید.
اشغال ایران در 72 ساعت، خجالت آور بود

دانلود ایمو برای گوشی

You may also enjoy...