• دسته‌بندی نشده
  • 0

اظهارات عجیب مبلغ‌سعودی درباره همجنس‌گرایی

اظهارات عجیب مبلغ‌سعودی درباره همجنس‌گرایی

یک مبلغ وهابی سعودی، همجنس‌گرایی را مستحق مجازات دنیوی ندانست و گفت که کسی با این گناه از اسلام…

اظهارات عجیب مبلغ‌سعودی درباره همجنس‌گرایی

(image) یک مبلغ وهابی سعودی، همجنس‌گرایی را مستحق مجازات دنیوی ندانست و گفت که کسی با این گناه از اسلام…

اظهارات عجیب مبلغ‌سعودی درباره همجنس‌گرایی

ganool review

You may also enjoy...