• دسته‌بندی نشده
  • 0

افرادی که زمان خود کم‌کاری کردند امروز قضاوت‌های غیرمنصفانه می‌کنند

افرادی که زمان خود کم‌کاری کردند امروز قضاوت‌های غیرمنصفانه می‌کنند

شهردار تهران گفت: افرادی که در مسئولیت فرهنگی خود کم کاری کردند، امروز قضاوت‌های غیرمنصفانه…

افرادی که زمان خود کم‌کاری کردند امروز قضاوت‌های غیرمنصفانه می‌کنند

(image) شهردار تهران گفت: افرادی که در مسئولیت فرهنگی خود کم کاری کردند، امروز قضاوت‌های غیرمنصفانه…

افرادی که زمان خود کم‌کاری کردند امروز قضاوت‌های غیرمنصفانه می‌کنند

خبرهای داغ

You may also enjoy...