• دسته‌بندی نشده
  • 0

افزایش حقوق و مزایای کارمندان کی اعمال می‌شود؟

افزایش حقوق و مزایای کارمندان کی اعمال می‌شود؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت:با ابلاغ بودجه سال ۹۵، حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه…

افزایش حقوق و مزایای کارمندان کی اعمال می‌شود؟

(image) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت:با ابلاغ بودجه سال ۹۵، حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه…

افزایش حقوق و مزایای کارمندان کی اعمال می‌شود؟

موسیقی

You may also enjoy...