• دسته‌بندی نشده
  • 0

افشای اطلاعات مشترکان و سکوت ایرانسل!

افشای اطلاعات مشترکان و سکوت ایرانسل!

با گذشت حدود ۲ روز از افشای اطلاعات مشترکان یک اپراتور موبایل، این اپراتور همچنان در سکوت به سر می…

افشای اطلاعات مشترکان و سکوت ایرانسل!

(image) با گذشت حدود ۲ روز از افشای اطلاعات مشترکان یک اپراتور موبایل، این اپراتور همچنان در سکوت به سر می…

افشای اطلاعات مشترکان و سکوت ایرانسل!

شهر خبر

You may also enjoy...