• دسته‌بندی نشده
  • 0

امیر پوردستان: نباید از دشمن تبعیت کنیم

امیر پوردستان: نباید از دشمن تبعیت کنیم

امیر پوردستان با بیان اینکه ما باید اصلی‌ترین پیام امام حسین(ع) را الگوی رابطه با دشمنان خود قرار…

امیر پوردستان: نباید از دشمن تبعیت کنیم

(image) امیر پوردستان با بیان اینکه ما باید اصلی‌ترین پیام امام حسین(ع) را الگوی رابطه با دشمنان خود قرار…

امیر پوردستان: نباید از دشمن تبعیت کنیم

ابزار رسانه

You may also enjoy...