• دسته‌بندی نشده
  • 0

انتقال 52 جسد از حادثه تروریستی عراق به کشور

انتقال 52 جسد از حادثه تروریستی عراق به کشور

وزیر بهداشت ضمن تشریح روند شناسایی و تشخیص هویت کشته‌شدگان حادثه ریلی سمنان و حادثه تروریستی عراق،…

انتقال 52 جسد از حادثه تروریستی عراق به کشور

(image) وزیر بهداشت ضمن تشریح روند شناسایی و تشخیص هویت کشته‌شدگان حادثه ریلی سمنان و حادثه تروریستی عراق،…

انتقال 52 جسد از حادثه تروریستی عراق به کشور

You may also enjoy...