• دسته‌بندی نشده
  • 0

اهمال و سهل انگاری یک بیمارستان باعث ابتلای یک نوزاد به ایدز شد

اهمال و سهل انگاری یک بیمارستان باعث ابتلای یک نوزاد به ایدز شد

آن طرف شهر تابلوهای میلیاردی در حراج تهران به فروش می رسد و این طرف شهر، معتاد ی فرزندی به دنیا می…

اهمال و سهل انگاری یک بیمارستان باعث ابتلای یک نوزاد به ایدز شد

(image) آن طرف شهر تابلوهای میلیاردی در حراج تهران به فروش می رسد و این طرف شهر، معتاد ی فرزندی به دنیا می…

اهمال و سهل انگاری یک بیمارستان باعث ابتلای یک نوزاد به ایدز شد

روزنامه قانون

You may also enjoy...