• دسته‌بندی نشده
  • 0

اوریگامی ‌را تمام دنیا می‌شناسند، شما چطور؟

اوریگامی ‌را تمام دنیا می‌شناسند، شما چطور؟
اوریگامی ‌را در تمام دنیا می‌شناسند هرچند هنوز هیچ دانشگاهی برای تدریس این فن، واحدهای درسی تدوین نکرده است. با این حال مدرسان اوریگامی‌در برخی دانشگاه‌های کشور، آموزش‌‌های اوریگامی‌را به دانشجویان علاقه مند می‌دهند.

اوریگامی ‌را تمام دنیا می‌شناسند، شما چطور؟

اوریگامی ‌را در تمام دنیا می‌شناسند هرچند هنوز هیچ دانشگاهی برای تدریس این فن، واحدهای درسی تدوین نکرده است. با این حال مدرسان اوریگامی‌در برخی دانشگاه‌های کشور، آموزش‌‌های اوریگامی‌را به دانشجویان علاقه مند می‌دهند.
اوریگامی ‌را تمام دنیا می‌شناسند، شما چطور؟

خبرگزاری اصفحان

You may also enjoy...