• دسته‌بندی نشده
  • 0

اگر شیر کم‌چرب را زیاد مصرف کنیم، باعث اضافه وزن و چاقی خواهد شد؟

اگر شیر کم‌چرب را زیاد مصرف کنیم، باعث اضافه وزن و چاقی خواهد شد؟

هر گرم چربی، 9 کیلوکالری انرژی دارد. شیر کم‌چرب، یک‌ونیم درصد چربی دارد. حال اگر میزان مصرف شیر…

اگر شیر کم‌چرب را زیاد مصرف کنیم، باعث اضافه وزن و چاقی خواهد شد؟

(image) هر گرم چربی، 9 کیلوکالری انرژی دارد. شیر کم‌چرب، یک‌ونیم درصد چربی دارد. حال اگر میزان مصرف شیر…

اگر شیر کم‌چرب را زیاد مصرف کنیم، باعث اضافه وزن و چاقی خواهد شد؟

یوزرنیم و پسورد نود 32

مرکز فیلم

You may also enjoy...