• دسته‌بندی نشده
  • 0

ایرانی ها دست به کار شدند و بالشت ضد خروپف طراحی شد

ایرانی ها دست به کار شدند و بالشت ضد خروپف طراحی شد

توسط محققان واحد علوم تحقیقات بالشتی برای درمان خروپف طراحی شد که با تغییر زاویه سر بیمار موجب قطع…

ایرانی ها دست به کار شدند و بالشت ضد خروپف طراحی شد

(image) توسط محققان واحد علوم تحقیقات بالشتی برای درمان خروپف طراحی شد که با تغییر زاویه سر بیمار موجب قطع…

ایرانی ها دست به کار شدند و بالشت ضد خروپف طراحی شد

دانلود فیلم جدید

You may also enjoy...